top of page

ביוגרפיה קצרה של ד"ר איילה ליבנה

כיום אחראי על הליכי איכות והסמכת ISO במחלקה למחלות זיהומיות ומיקרוביולוגיה בהדסה עין כרם ובמעבדות מרכזיות במשרד הבריאות בירושלים.


לפני העלייה שלה בשנת 2015, הייתה ד"ר ליבנה מייסדת ומנכ"לית של חברות שונות בתחומי המעבדה הקלינית והביוטכנולוגיה, כמו גם מנכ"לית או ראש מחלקה בשתי מקבוצות האבחון הרפואיות הצרפתיות העיקריות.

במהלך חלק ניכר מחייה המקצועיים בצרפת, היא הייתה הנציגה היחידה של כל מעבדות הביולוגיה הצרפתיות הפרטיות בוועדת המשמר הלאומית למגיבים, שמונתה ישירות על ידי שר הבריאות, בהשתתפות בקבוצות עבודה שונות (שעון וחדשנות, איכות בקרה, מכשירים לאבחון חוץ גופית ...).

lecturer_alivneh.jpg
ד"ר איילה ליבנה

מזכיר ISOP ישראל, משרד הבריאות, מעבדת הפניה, בית החולים הדסה.

bottom of page