top of page
הודעות לעיתונות סימפוזיון

כוח המשימה הבינלאומי מכוון ל -360⁰ בטיחות סמים

תפוס ISOP360 22

התגייסות בינלאומית לניטרול הרוצח התרופתי
"360 מעלות של בטיחות במתן מוצרים"

מרבה תרופות מרבה סכנה

מעריב כתבה 24 יוני 2019

טייסי ISOP360 בישראל

בטיחות תרופות - מילכוד 22

יעל שאני, מנהלת תקשורת

yaelshany@013net.net

bottom of page