top of page

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

בתי מלאכה וסמינרים

ההרשמה לחברים שאינם חברים כוללת את דמי ההרשמה לסדנה בתוספת החברות השנתית אשר מחויבת רק פעם אחת לשנה.

לאחר מכן, כחבר, תוכלו ליהנות מדמי ההרשמה המופחתים, לכל האירועים, במהלך שנה אחת.

נקודות קשר:

bottom of page