top of page

ביוגרפיה קצרה של ד"ר רינה אירן פרמונט, MD, תואר שני

רינה אירן פרמונט הקדישה את הקריירה שלה לביטחון המטופלת. כרופאה, אימונו-המטולוגית, היא התחילה בהקמת יחידת שתל מוח העצם בבנק הדם של ורסאי ויישמה חוויה ראשונה מסוגה בהופיטל דה ל'אוסט פריזיאן: יישום נהלים ומספר טכניקות של עירוי אוטומטי, חינוך כל הצוות הביא לירידה בעירויי הדם ב -50% בתוך שנה.


לאחר שהשלימה את לימודיה בתואר שני בהנדסה ביולוגית באקול סנטרל פריז, יזמה פרויקטים גדולים כמו בנקי דם סוהרים למדינות מתפתחות ועבדה עם העברת טכנולוגיה של האוניברסיטה העברית.


במשך למעלה מ -20 שנה היא הקימה וניהלה מחלקות או חברות לניהול סיכונים וניהול סיכונים ברמה בינלאומית. לאחר שהמשבר שהיא ניהלה עם הפרין בעל משקל מולקולרי נמוך, היא הקימה את קבוצת העבודה בנושא שימוש לרעה בתרופות, תוך איסוף של מרכזי פיקוח בנושא התרופות, התעשייה והרשויות שתוצאותיה
נכללו בפרקטיקות התרופות המשמרות הטובות בצרפת, כמה שנים לפני ההנחיות האירופיות.


איירין היא מייסדת ומנהלת חברת הייעוץ שלה IFC בישראל, צרפת ובריטניה. מניעת סיכונים חלוצית, לימוד ניהול סיכונים, דגל בגישה רב תחומית ומערכתית, הצעת מושגים חדשים, התשוקה שלה הובילה ליצירת הפרק הישראלי של ISOP, החברה הבינלאומית.
של
התרופות לשמירה על התרופות בשנת 2013. ההוראה וההרהור של פרויקטים חדשים לטיפול בבעיות בטיחות רפואיות שלא נענו הם המניעים העיקריים שלה בקונגרסים בינלאומיים, בכמה מדינות ובישראל במשך יותר מעשר שנים. היא חברה פעילה בקבוצת העבודה ISOP בנושא תקשורת סיכונים.

pic_rfermont.png
ד"ר רינה-איירין פרמונט

יו"ר ISOP ISRAEL, ומייסד IFC Consulting.

bottom of page