top of page

  ISOP ישראל

תודה שתרמת

ניתן לתרום ל- ISOP ISRAEL באמצעות מספר פתרונות

1- תשלום באמצעות BIT לאירנה רינה פרמונט- ISOP ISRAEL: + 972-58-4020-688
2-להעברה בנקאית או כרטיס אשראי, צרו איתי קשר: + 972-58-4020-688

אתה יכול לתרום ל- ISOP ISRAEL כל סכום

  עמית ISOP ISRAEL

כל סכום

חברות ISOP בישראל

בית חולים, אקדמיה, מוסד, עצמאי 250 ₪

תעשייה, CROs, קופות חולים, קופות חולים 400 ₪

סטודנט, פנסיונר, צבא, 150 ₪

וכל סכום גדול יותר מתקבל בתודה

ISOP ISONEL SPONSOR

כסף

זהב

פלטינה

צור קשר

bottom of page