התזמון והתכנית עשויים להשתנות על ידי המארגנים, בשל נסיבות שאינן בשליטתם. תודה על ההבנה.