חיסון לקורונה - שאלות ותשובות

 ISOP ISRAEL - כל התשובות שלנו מבוססות על מקורות מידע מעודכנים ואמינים ברשת, על  

קופים רגולטורים עמו FDA, EMA, MHRA, WHO משרד הבריאות הישראלי וספרות מקצועית